Fiscaliteit | Accountancy | Boekhouding | Juridisch
Feature

Fiscaliteit

Carmans G. A&B BVBA adviseert u niet alleen maar helpt u ook met het indienen van uw fiscale aangiftes en kan u ook laten vertegenwoordigen met de diverse fiscale administraties.

Fiscale aangiftes opmaken:

 • Vennootschapsbelasting
 • BTW/Intrastat/Intra-communautaire opgaves
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Aangifte niet-inwoners
 • Aangifte bedrijfsvoorheffing
 • Aangifte roerende voorheffing
Fiscaal advies:
 • Berekening & optimalisatie van te betalen belastingen
 • Fiscale optimalisatie in de relatie bedrijfsleider, vennootschap
 • Nazicht van de ontvangen aanslagbiljetten
 • Opmaak bezwaarschriften
 • Begeleiding, vertegenwoordiging en tussenkomst bij belastingcontroles

Feature

Accountancy

De ruggengraat van Carmans G. accountants is uiteraard accountancy: controleren, certificeren en samenstellen van uw jaarrekening. En als u dat wenst voeren wij uw administratie en helpen wij daarbij. Wij staan garant voor accurate analyses van uw cijfers en bieden een waaier aan diensten voor een betrouwbare boekhouding. Ons accountantskantoor besteedt de grootste zorg aan de verdere uitbouw en structurering van zowel uw onderneming als uw privé vermogen.

Ook starters zijn er aan het juiste adres voor praktisch advies, begeleiding en ondersteuning. Indien u wenst maken wij een volledige financiële analyse van uw bedrijf/onderneming waarbij u de exacte kostprijsberekening van uw product mag ontvangen. Tevens bepalen wij de kredietwaardigheid en rentabiliteit van uw onderneming. Correct en accuraat werken is onze passie.

Feature

Boekhouding

Wij voeren de boekhouding aangepast aan de aard en grootte van uw onderneming.

Ons takenpakket:

 • Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden
 • Toezicht op de boekhouding en de wettelijke stukken
 • Adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geïnformatiseerde boekhoudsystemen
 • Codering verantwoordingsstukken (AF)
 • Volledige of gedeeltelijke outsourcing van de boekhouding
 • Administratieve organisatie
 • BTW-aangifte
 • Intrastataangifte

Feature

Juridisch

Juridische adviezen en diensten zijn adeqaat voor een ondernemer om de juiste beslissingen te nemen. De accountant zal waken over de naleving van de vennootschappenwet. Tevens zullen wij ons advies verlenen bij het opstellen van de oprichting van uw vennootschap. Ook stellen wij graag al uw soorten contracten of aktes op met een praktische invalshoek van het burgerlijk en handelsrecht.

 • Ondersteuning bij het toepassen van de vennootschapswetgeving.
 • Ondersteuning en adviesverlening ten behoeve van het beheersorgaan bij het toepassen van het wetboek van vennootschappen (opstellen verslagen, verplaatsing maatschappelijke zetel).
 • De wettelijke opdrachten van een accountant: Omvorming - Vereffening - Fusie - Splitsing

Meer informatie of inlichtingen nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons